Tampereen yliopiston Sisun viestintä – Konsepti ja materiaalit

Kohderyhmät, tavoitteet, ydinviestit ja kanavat toimivat neljänä tukipilarina Sisun viestinnälle. Näiden lisäksi tein vielä viestinnän toimenpidetaulukon. Tähän kirjasin viestintäsisällön tai -materiaalin, sen julkaisukanavan, tarvittavat toimenpiteet sen julkaisemiseksi/toteuttamiseksi, arvioidun julkaisu-/valmistumisajankohdan kuukausikohtaisesti, karkean kustannusarvion, sekä toimenpiteet. Taulukon avulla on ollut hyvä pitää kirjaa siitä, miten asiat etenevät. Sisun viestinnällinen konsepti Aloimme suunnittelemaan Tampereen yliopiston Sisun visuaalista konseptia […]

Takaisin

Kohderyhmät, tavoitteet, ydinviestit ja kanavat toimivat neljänä tukipilarina Sisun viestinnälle. Näiden lisäksi tein vielä viestinnän toimenpidetaulukon. Tähän kirjasin viestintäsisällön tai -materiaalin, sen julkaisukanavan, tarvittavat toimenpiteet sen julkaisemiseksi/toteuttamiseksi, arvioidun julkaisu-/valmistumisajankohdan kuukausikohtaisesti, karkean kustannusarvion, sekä toimenpiteet. Taulukon avulla on ollut hyvä pitää kirjaa siitä, miten asiat etenevät.

Sisun viestinnällinen konsepti

Aloimme suunnittelemaan Tampereen yliopiston Sisun visuaalista konseptia yhdessä viestintätoimisto Roihun kanssa. Keskustelimme mm. suostutteluviestinnästä ja kolmivaiheisesta ”valloituksesta”.

Suostutteluviestinnän neljä tärkeää lähtökohtaa ovat lähde, sisältö, yleisö ja väline:

LÄHDE: Nykyisten opiskelijakäyttäjien kokemukset vs. yliopiston norsunluutorni
SISÄLTÖ: Mitä ymmärrettävämpi viesti, sitä tehokkaampi ja helpommin muistettava
YLEISÖ: Vakuuttavat ja houkuttelevat perustelut vaikuttavat yleisön asenteeseen
VÄLINE: Vuorovaikuttamisen mahdollisuudet ja suostuttelun tehokkuus vaihtelevat eri välineissä

Ja lisäksi on muistettava kolme pointtia, jotka nivoutuvat myös alkuperäisiin ydinviesteihimme:
• Yliopistouudistuksessa opittua: keskustelu, tunne kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamismahdollisuudet ovat ratkaisevia
• Kaksisuuntaista, avointa ja rehellistä viestintää, jossa ei häivytetä negatiivisia puolia olemattomiin
• Älä yritä muuttaa asenteita väkisin – pyri luomaan uusi asenne, joka on ristiriidassa vanhan kanssa tai sovita viestisi vanhaan asenteeseen

Kolmivaiheinen valloitus puolestaan pitää sisällään kevään hurmauksen, elokuun valloituksen ja syksyn kukoistamisen. Idea on se, että keväällä on aika tutustuttaa opiskelijat Sisuun, ohjeistaa, tiedottaa ja olla ennen kaikkea näkyvillä. Elokuussa on täysmittaisen käyttöönoton aika, jolloin tiedotus, ohjeistus ja tuki ovat niin ikään suuressa roolissa. Loppusyksyllä järjestelmän jatkokehitys on tärkeää, eikä silloinkaan viestintä voi loppua vaan on kerättävä palautetta, keskusteltava ja oltava edelleen näkyvillä.

Ja vaikka pyrimmekin rehelliseen viestintään, on hyvä muistaa Sisun hyvät puolet:
”Sisu on…
…kaikkien yhteinen ja yhdessä kehitettävä järjestelmä, joka helpottaa opintojen suunnittelua ja ohjausta, edistää opintoja ja mahdollistaa eri alojen ristiinopiskelun.
…osa laajempaa yliopiston yhtenäisyyden edistämistä: Sisu niputtaa yhteen osaamiskärjet – tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan.
…tullut jäädäkseen. Se on opiskelun mahdollistava, kokoava voima.”

Viestintämateriaaleja

Näiden pohjalta Roihu oli kehittänyt meille tunnuksen: Sisu – Valloittava opintotietojärjestelmäuudistus. Innostuimme tästä aluksi, mutta myöhemmin päädyimme muuttamaan tunnusta. Keskellä kevään viestintäkohuja olimme todella varovaisia, ettemme hypettäisi liikaa. Roihu kuitenkin ehdotti meille loppujen lopuksi seuraavaa tunnusta: Sisu – Yhteinen opintotietojärjestelmä. Päädyimme tähän, koska Sisu on uusi vain hetken aikaa, mutta yhteinen aina. Tässä korostuu myös se, että jatkossa ei ole enää kampuskohtaisia ratkaisuja ja Sisu oikeasti on koko Tampereen yliopiston yhteinen järjestelmä. Samalla tunnus sisältää ajatuksen siitä, että tätä muutosta tehdään yhdessä monen yliopiston kanssa. Tunnuksen lisäksi saimme Roihulta infografiikkatyyppistä materiaalia, jota julkaisimme kampusten infonäytöillä ja Instagramissa maaliskuussa. Pallottelimme myös ideaa vessa- tai lattiatarroista, kampusten bussipysäkkien mainoksista ja vapputempauksesta.

Seuraavaksi aloimme kehittää Sisu-videota. Saimme Roihulta vinkin, että tamperelainen piirrosvideofirma Tussitaikurit olisi hyvä vaihtoehto, koska he ovat tehneet myös muita piirrosvideoita Tampereen yliopistolle. Videossa yhdistyy asiallinen puhetyyli ja leikittelevä piirros. Olemme tähän todella tyytyväisiä!

Isoimpien Tampereen yliopiston viestintää koskevien kohujen keskellä havaitsimme, että ehkä huumorillekin olisi tilaa Sisun viestinnässä. Siispä kaivoimme kuvitteellisesta idealaatikostamme jo aikaisemmin unohdetun sarjakuvaidean. Ehdotimme Roihulle, jos he voisivat tehdä ytimekkään, hauskan, ehkä jopa vähän itseironisen sarjakuvan Sisusta. Näin syntyi ”tarina” Susi/Sisusta ja Punahilkasta:

Missä mennään nyt

Koronan vuoksi emme lähteneet tuottamaan vessa- tai lattiatarroja, koska niistä ei olisi tällä hetkellä iloa kenellekään kampuksilla. Lisäksi vapputempauksen suunnittelu peruuntui, koska Wappukin siirrettiin syksyyn. Viestintä ei ole kuitenkaan pysähtynyt kokonaan. Olemme tilanneet Tussitaikureilta piirroskuvan, joka on samaa tyyliä kuin Sisu-video ja esittelee koulutuksen järjestelmäkokonaisuutta. Tämä lisäksi Roihu on suunnitellut meille haalarimerkkejä, joita toivottavasti pääsemme jakamaan opiskelijoille ensi syksyn pop up-pisteillä. Tampereen yliopiston opiskelijan intra on myös uudistumassa ja olemme aloittaneet videon suunnitteluprosessin siitäkin Tussitaikureiden kanssa. Lisäksi jatkamme yleistä tiedotusta mm. sähköpostin kautta, ohjeiden päivittämistä ja ensi syksyn koulutusten suunnittelua.

Sisu-viestinnässä meillä on ollut neljä tärkeää valttia:
• Emme ole lähteneet hehkuttamaan valmista järjestelmää.
• Olemme pyrkineet viestimään hyvin ajankohtaisesti, mutta myös hyvissä ajoin.
• Olemme olleet rehellisiä siitä, mitä tapahtuu ja milloin.
• Meillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä viestintätoimiston kanssa.

Lopuksi haluan sanoa, että omasta mielestäni järjestelmäuudistuksen viestinnässä tärkeimpiä asioita ovat kohderyhmien kuuntelu ja avoimuus. Näillä pääsee jo pitkälle. Toivotan kaikille muille Sisu-projekteille oikein paljon tsemppiä tulevaan!

Tampereen yliopiston Sisun viestintä – Neljä tukipilaria

Omalla kohdallani Tampereen yliopiston Sisun viestintä alkoi syksyllä 2019, kun otin vastuulleni Sisun viestinnällisen kokonaisuuden. Sain eteeni aika lailla tabula rasan, koska aikaisemmin Sisu-projektin viestintä koostui lähinnä yleisestä tiedottamisesta, koulutuksista ja käyttöohjeista. Kohderyhmät oli määriteltävä ensin Meillä on uusia ja vanhoja opiskelijoita sekä opettajia ja opintohallintoa kolmella eri kampuksella. Tampereen yliopiston historia (lue: Tampereen yliopisto […]

Takaisin

Omalla kohdallani Tampereen yliopiston Sisun viestintä alkoi syksyllä 2019, kun otin vastuulleni Sisun viestinnällisen kokonaisuuden. Sain eteeni aika lailla tabula rasan, koska aikaisemmin Sisu-projektin viestintä koostui lähinnä yleisestä tiedottamisesta, koulutuksista ja käyttöohjeista.

Kohderyhmät oli määriteltävä ensin

Meillä on uusia ja vanhoja opiskelijoita sekä opettajia ja opintohallintoa kolmella eri kampuksella. Tampereen yliopiston historia (lue: Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto) tarkoitti sitä, että kohderyhmät ovat monipiirteisiä. Näiden piirteiden huomioiminen on kulminoitunut erityisesti tänä keväänä, kun opiskelijat ovat päässeet testaamaan Sisussa HOPSin tekoa ja olemme päivittäneet HOPS-ohjeita.

Sitten tavoitteet

Näkyvyyden lisääminen nousi ensimmäisenä esiin. Halusimme välttää tilanteen, joissa opiskelija aloittaa syksyllä 2020 uuden lukuvuoden ja huomaa, että vanhan opintotietojärjestelmän tilalle on tullut uusi, eikä hän ole kuullutkaan tästä aikaisemmin. Samaa tulisi tietenkin välttää henkilöstön kohdalla, mutta he ovat aloittaneet Sisun kanssa työskentelyn jo opiskelijoita aikaisemmin.

Seuraavaksi tavoitteeksi nousi tietyn mielikuvan luominen: Sisu on ”Uuden tekniikan omaava, osaamisperustaisen opetussuunnitelmatyön, opintojen ohjauksen ja suunnittelun väline”, mutta samalla vielä kehittyvä järjestelmä. Tähän tavoitteeseen nivoutuu se, että haluamme kertoa asiat sellaisena kuin ne ovat ilman sen suurempaa hypetystä. Halusimme myös varmistaa, että viestimme asioista silloin, kun ne ovat ajankohtaisia, emme yritä tunkea koko kokonaisuutta yhteen tiedotteeseen.

Kolmantena tavoitteenamme on kriisitilanteisiin varautuminen asiallisen kriisiviestintämateriaalin avulla. Tämä on tullut ajankohtaisemmaksi tänä keväänä, kun täysmittainen käyttöönottomme lähestyy. Onneksi pääsemme suunnittelemaan kriisiviestintää yhdessä Funidatan kanssa.

Entäs ne ydinviestit?

Näissäkin korostuu realismi, mutta kuitenkin myös se, että on se Sisu ihan hyvä järjestelmä.

 1. Sisun käyttö edellyttää opiskelijoilta opintojen suunnittelua, joka puolestaan edistää opintojen suorittamista.
 2. Opettajan työ ei muutu (ainakaan radikaalisti), vain väline vaihtuu.
 3. Sisu on kehitteillä oleva järjestelmä, jonka käyttöönotto etenee vaiheittain. Aluksi tuetaan vain ydintoimintoja.
 4. Sisun käyttäminen tekee opintojen suunnittelusta/ohjauksesta sujuvampaa ja se edistää opintoja ja asiointia.

Ylioppilaskunnan edustajat sanoivat meille, että ei opiskelijoita välttämättä keskeneräisyys haittaa, jos siitä kerrotaan avoimesti. Tämä on jäänyt rohkaisevasti mieleen ja ”keskeneräisyydestä” olemmekin olleet avoimia.

Sisun suunnitelmallisuuden toimintalogiikkaa olemme avanneet opiskelijoille erityisesti tänä keväänä Sisuun tutustumisen yhteydessä. Meille on ollut tärkeää, että mahdollisimman moni opiskelija kävisi tutustumassa HOPSin tekoon, jotta mm. opetukseen ilmoittautuminen kävisi sujuvasti elokuussa. Olemme päivittäneet kirjallisia HOPS-ohjeitamme ja viestineet kaikille opiskelijoille HOPSiin tutustumisesta sekä järjestäneet tiedekuntakohtaisia kyselytunteja. Olemme myös etäkouluttaneet tutoreita ja toimittaneet heille tehtävän, jonka avulla tutustua Sisuun. Tukipyyntöjen perusteella vaikuttaisi siltä, että tutustumassa on käyty. Opiskelijoiden suunnalta palaute on ollut suurilta osin neutraalia, joskus jopa positiivista.

Opettajat ovat olleet hieman haastavampi ryhmä. He ehkä kokevat, että heidän työnsä muuttuu Sisun myötä ja siksi muutosvastarintaa on huomattavissa. Olemme kouluttaneet henkilöstä ja tehneet tiiviisti yhteistyötä Sisu-yhteyshenkilöiden kanssa. He toimivat tiedekunnissa tukena opettajien ja projektimme välillä, vähän niin kuin Sisun puolestapuhujina.

Viestintäkanavien monipuolinen käyttö on tärkeää

Yleisimmät tiedotuskanavat ovat oma intramme, sähköposti ja tämän vuoden puolella perustettu Instagram-tili. Näiden lisäksi meillä on muitakin tapoja, joilla tavoittaa mahdollisimman laaja kuulijakunta:

 • Sisu-yhteyshenkilöt ja muu tiedekuntien väki toimivat hyvinä viestinviejinä.
 • Tiedekuntien opintoneuvojat ja harjoittelijat avustavat Sisuun liittyvissä asioissa, esim. neuvonnassa ja datan tarkistuksessa.
 • Ylioppilaskunnasta TREYstä olemme saaneet yhteyshenkilön ja ainejärjestöille on järjestetty koulutuksia.
 • Opettajille ja opintohallinnolle on järjestetty koulutuksia.
 • Opiskelijoille on järjestetty infoja ja tiedekuntakohtaisia kyselytunteja.
 • Erilaiset sidosryhmä- ja toimielinkokoukset ovat hyviä tapoja pitää muutakin porukkaa ajan tasalla siitä, mitä viestinnässä tapahtuu.
 • Lähetämme lyhyen tekstiviestin kaikille opiskelijoille toukokuussa sekä elokuussa, kun Sisu otetaan täysmittaisesti käyttöön. Tekstiviesti on hankalampi sivuuttaa kuin sähköposti!
 • Käytössämme on julkinen wikialusta, johon päivitämme käyttöohjeiden lisäksi mm. julkaistuja tiedotteita.
 • Kampusten infonäyttöjä on hyödynnetty materiaalien julkaisussa.
 • Syksyllä, jos tilanne sallii, aiomme järjestää kampuksilla pop up-pisteitä, joilla opiskelija voi saada face-to-face apua Sisun kanssa.

Nämä neljä osa-aluetta loivat tukipilarit Sisun viestinnälle ja niiden pohjalta lähdimme rakentamaan kampanjaamme. Ensi viikon kirjoituksessa kerron lisää viestintämateriaaleista, joita olemme tuottaneet viestintätoimiston kanssa.