Sisulla valmiiksi!

Funidata Oy tuottaa korkeakouluille SIS-palvelua, joka muodostuu Sisu-järjestelmästä sekä asiantuntijapalveluista. Sisu-järjestelmä muodostaa opintohallinnon kokonaisuuden opettajien, opiskelijoiden ja palveluhenkilöiden käyttöön.

Tutustu tulevaisuuden järjestelmään, joka mullistaa opintohallinnon!

 

 

Funidatan asiakkaaksi?

Funidata Oy:n asiakkaita ovat sen omistajat, tällä hetkellä Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistot. Lähivuosien tavoitteemme on laventaa hallitusti yhtiön omistuspohjaa.

Asiakkaaksi liittyminen käynnistyy ottamalla yhteyttä toimitusjohtaja Mika Peuraan (mika.peura(at)funidata.fi, puh. 050 438 0797). Neuvottelut uusien asiakkaiden kanssa sisältävät mahdollisten salassapitositoumusten määrittelyn. Tämän jälkeen voidaan edetä syventäviin järjestelmä-workshopeihin. Viralliset liittymishakemukset käsittelee Funidata Oy:n hallitus. Funidatan puolelta liittymisneuvotteluja vetää toimitusjohtaja hallituksen valtuutuksella.

Funidata Oy:n osakkaaksi liittyminen tapahtuu käytännössä suunnatulla osakeannilla, jossa uudelle osakkaalle suunnataan merkittäväksi Funidatan osakkeita ko. korkeakoulun laskennallisen kokopäiväisen opiskelijamäärän (FTE) mukaisesti. Osakemerkinnän jälkeen Funidata Oy:n omistus jakautuu kunkin osakkaan liittymishetkenä määräytyneen FTE-luvun mukaisesti.