Sisulla eteenpäin!

Tuotamme korkeakouluille asiantuntijapalveluja sekä Sisu-järjestelmän kehitystä. Sisu muodostaa opiskelun palvelukokonaisuuden opettajien, opiskelijoiden ja palveluhenkilöiden käyttöön. Kehitystyössä olemme ajatelleet koko korkeakouluopiskelun uudelleen.

 

Klikkaa kuvaa ja tutustu Sisun ominaisuuksiin!

Sisu_infografiikka

 

Katso video! Tutustu tulevaisuuteen asiantuntijoidemme johdolla.  

 

Rakennamme Sisua asiakaskeskeisesti ja edelläkävijän otteella. Järjestelmään kerran tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää uudelleen eri tilanteissa, eikä erillisiä tallennuslomakkeita ole. Sisun avulla korkeakoulujen palveluhenkilöstö voi ylläpitää henkilötietoja ja suorituksia sekä mm. koulutuksia, tutkinto-ohjelmia, opintokokonaisuuksia, opiskeluoikeuksia ja toteutuksia. Opiskelijat voivat ilmoittautua opetukseen sekä suunnitella ja aikatauluttaa opintonsa koko tutkinnon suorittamisen ajalle. Opettajille tarjoamme mm. opetussuunnitelma- ja arviointityökalut.

Sisun keskiössä on opintojen suunnittelu, jonka kautta syntyy tietoa Sisun perusrekisteriin. Tietoja ei lähtökohtaisesti vain tallenneta, vaan ne syntyvät opiskelijan, opettajan ja palveluhenkilöstön yhteistyönä sekä eri rajapintojen avulla. Sisu tukee opiskelijan elinkaarta, sillä opintojen ja tutkintojen suorittamista varten tarvittava tietosisältö kertyy hallitusti opiskelujen aikana. Tuemme myös ristiinopiskelua sekä korkeakoulujen välistä yhteistyötä, sillä Sisu sisältää opetussuunnitelma- sekä opetusohjelmatiedot eri yliopistoista. Tietoja ei tarvitse kirjata uudelleen eri yliopistojen järjestelmiin, ja opiskelija voi rakentaa tutkintonsa yhdistelemällä parhaita elementtejä eri korkeakoulujen opetustarjonnasta.

Sisu tarjotaan asiakkaille SaaS-palveluna, eikä asiakkaiden tarvitse huolehtia palvelinalustan valvonnasta, suorituskyvystä tai päivityksistä. Keskitetty palvelutuotanto tuo suoria kustannussäästöjä, ja käyttäjätuen kerääminen yhteen paikkaan auttaa mm. mahdollisten suorituskykyongelmien havaitsemisessa sekä korjaamisessa samanaikaisesti kaikille asiakkaille.

Voit tutustua Sisun jatkuvasti käynnissä olevaan kehitystyöhön myös wiki-pohjaisen dokumentaatiomme avulla. Osa sisällöstä on rajattu vain omaan sekä asiakkaidemme käyttöön, mutta esimerkiksi julkaisutiedotteemme ovat vapaasti luettavissa.