Sisu

Sisu muodostaa opiskelun palvelukokonaisuuden opettajien, opiskelijoiden ja palveluhenkilöiden käyttöön. Rakennamme Sisua asiakaskeskeisesti ja edelläkävijän otteella. Kehitystyössä olemme ajatelleet koko korkeakouluopiskelun uudelleen.

Takaisin

SISULLA ETEENPÄIN

Sisu on enemmän kuin opintohallinnon tietojärjestelmä. Se on opetuksen ja opiskelun ydinjärjestelmä.

Sisu uudistaa käyttäjäkokemuksen erityisesti opiskelijoille tukien opiskelun koko elinkaarta. Opiskelijat voivat ilmoittautua opetukseen sekä suunnitella ja aikatauluttaa opintonsa koko tutkinnon suorittamisen ajalle. Opettajille Sisu tarjoaa opetussuunnitelma- ja arviointityökalut. Ohjaustoiminnallisuudet mahdollistavat vuorovaikutuksen opiskelijan ja ohjaajan välillä. Sisun avulla korkeakoulujen palveluhenkilöstö voi ylläpitää henkilötietoja ja suorituksia sekä mm. koulutuksia, tutkinto-ohjelmia, opintokokonaisuuksia, opiskeluoikeuksia ja opetuksen toteutuksia. Sisu myös mahdollistaa verkko-opetuksen liittämisen saumattomaksi osaksi opintojen suorittamismahdollisuutta perinteisten mallien rinnalle. Lisäksi järjestelmä tarjoaa joustavan ristiinopiskelun mahdollisuuden korkeakoulujen välillä.

Sisuun on toteutettu laajat tuonti- ja vienti -rajapinnat tietojen massasiirtoihin. Lisäksi olemme tuoneet GraphQL-tekniikan Sisuun mahdollistaen paremmin reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen. Elinkaariajattelu ja tulevaisuuteen varautuminen on yksi Sisun kehitysperiaatteiden kulmakivistä.

Sisu tarjotaan asiakkaille SaaS-palveluna. Näin asiakkaiden ei tarvitse huolehtia palvelinalustan valvonnasta, suorituskyvystä tai päivityksistä. Keskitetty palvelutuotanto tuo suoria kustannussäästöjä, ja käyttäjätuen kerääminen yhteen paikkaan mahdollistaa suorituskykyongelmien havaitsemisen sekä korjaamisen samanaikaisesti kaikille asiakkaille. Tuemme käyttöönotossa monipuolisesti asiakasta kuunnellen.

Kiinnostuitko? Tulemme mielellämme esittelemään Sisua.
Yhteystiedot: Operatiivinen johtaja Pekka Äikäs, puh. +358 40 709 4650

 

Sisu-korkeakoulut

 

Katso Sisu-video!