UniHow

UniHow on digitaalinen reflektointi- ja palautejärjestelmä, joka perustuu kotimaiseen ja kansainväliseen yliopistopedagogiseen teoriaan ja tutkimukseen. UniHow-tuotteilla suoritetaan oppimiseen liittyviä kyselyitä opiskelijaryhmille tai opettajille. Näin ryhmistä saadaan arvokasta tietoa, jota voidaan käyttää opetuksen kehittämiseen.

Takaisin

UNIHOW – LAADUKKAAMPAA OPPIMISTA JA OPETTAMISTA

UniHow on tutkimuspohjainen opetuksen ja oppimisen tukijärjestelmä. UniHow-järjestelmässä vastataan kyselyihin, joiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen.

UniHow’n hyödyt ovat moniulotteisia. Opiskelijat saavat yksilöllistä tukea ja apua opiskeluunsa. Opettajat saavat tietoa siitä, millaisia opiskelijoita ryhmätasolla heidän opetukseensa osallistuu ja voivat näin ottaa erilaiset opiskeluprosessit huomioon opetuksessa. Yliopisto saa helposti luettavia raportteja opiskelijoista ryhmätasolla. UniHow’n avulla voidaan myös tutkia tarkemmin opiskelijaprofiilien, opintomenestyksen ja opiskelijoiden kokemusta akateemisesta laadusta ja löytää tieteenalakohtaisia eroja opetuksen laadun kehittämisessä.

HowULearn on UniHow-tuoteperheen päätuote, jonka toimintamekanismiin muut tuoteperheen tuotteet perustuvat. HowULearn-kyselyssä opiskelija vastaa väittämiin, jotka koskevat opiskelijan omia kokemuksia ja mielipiteitä yliopisto-opiskelusta ja opetuksesta.

HowUStudy on opintojaksoilla tai opintokokonaisuuksilla käytettävä palaute- ja reflektioväline, jota voidaan käyttää jo opetuksen aikana.

HowULearnPhD on jatko-opintojaan tai väitöskirjojaan tekeville opiskelijoille. Kyselyt käsittelevät esimerkiksi tutkimustyöhön liittyviä prosesseja, aineiston keräämiseen liittyviä haasteita ja opiskeluväsymystä.

HowUTeach on korkeakouluopettajien itsearvioinnin väline opetuksen kehittämisen tueksi. HowUTeach-kyselyn väittämien aihealueet liittyvät opetusmetodeihin, opetuksen tavoitteisiin ja työuupumukseen.

UniHow on integroitavissa opintohallinnon järjestelmiin, jolloin raportteihin voidaan sisällyttää myös muita opintomenestystä kuvaavia indikaattoreita.

Lue lisää UniHow’sta