Funidata yrityksenä

Funidata tarjoaa jatkuvasti kehittyviä opiskelun ja opetuksen palveluita korkeakouluille. Olemme asiakasyhteisöllemme strateginen kumppani tuotettaessa, kehittäessä ja ylläpidettäessä ympäristöjä ja palveluja opiskelun, opetuksen ja hallinnon tarpeisiin.

Arvot

Asiantuntijuus
Ihmiskeskeisyys
Ketteryys
Rohkeus

TOIMIMME ASIAKASLÄHTÖISESTI

Mahdollistamme opiskelijoille ja opetushenkilöstölle yhtenäisen laadukkaan käyttökokemuksen. Yhtiön avulla asiakkaiden kyky reagoida yhteisten palveluiden kehitystarpeisiin joustavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti paranee merkittävästi. Järjestelmäpalvelut tarjoamme nykyaikaisina SaaS-ratkaisuina. Palvelumalli mahdollistaa vakaat käyttöympäristöt ja järjestelmien yhteneväisen jatkuvan kehittämisen.

Asiakasyhteistyömme on laajaa ja syvällistä. Asiakaslähtöinen liiketoimintamalli on osa strategiaamme ja strategian käytännön toteutusta. Haluamme varmistaa asiakkaidemme kuulemisen niin opiskelijoiden, opetushenkilöstön kuin hallintohenkilöstönkin näkökulmista. Tämä on jatkuvaa vuoropuhelua monilla eri kanavilla ja foorumeilla.

ME OLEMME PERHE

Funidata-perhe, koko henkilöstömme, muodostuu opintosektorin, sovelluskehityksen ja käyttöliittymä­liittymä­suunnittelun ammattilaisista. Funidatalaiset seulovat ja tuottavat ilolla näkemyksiä sekä rakentavat uusia toimintoja ja palveluja. Elinkaariajattelu ja laadukkuus ovat kehitysperiaatteidemme kulmakiviä.

Funidata-perhe on tiivis yhteisö, jossa jokaisen mielipidettä arvostetaan ja kuullaan. Sidosryhmät ovat meille läheisiä. Heidät koemme lähisuvuksemme, joita arvostamme, kuuntelemme ja tapaamme tiiviisti. Tältä osin olemme ehkä enemmän italialaisia kuin suomalaisia. Isot päätökset teemme Funidata-perheen sisällä.

KESKUSTELEMME ARVOISTAMME

Arvokeskustelu on osa Funidata-yhteisön jatkuvaa keskustelua. Myös siinä luotamme ketterän kehittämisen toimintamalliin: jo hyväksi koettujakin arvoja on syytä keskusteluttaa, hioa ja jopa muuttaa, mikäli yhdessä katsomme sen tarpeelliseksi. Arvot toimivat työyhteisömme päivittäisen toiminnan välineenä ja kompassina. Ne auttavat jokaista funidatalaista päätöksenteko-, valinta- ja priorisointitilanteissa.