Hauki on opportunisti

Mitä me tiedämme hauesta? Wikipedia tietää sanoa seuraavaa: Hauki (Esox lucius) on sisä- ja rannikkovesissä elävä petokala, jota tavataan suurimmassa osassa pohjoista Euraasiaa ja Pohjois-Amerikkaa. Se on elinvoimainen laji, joka on levinnyt laajalle alueelle ja tulee toimeen monenlaisissa järvissä ja joissa sekä vähäsuolaisessa Itämeressä. Luonnossa hauet voivat elää 30-vuotiaiksi, ja suurimmat naaraat ovat enintään 20-kiloisia, […]

Takaisin

Mitä me tiedämme hauesta? Wikipedia tietää sanoa seuraavaa:

Hauki (Esox lucius) on sisä- ja rannikkovesissä elävä petokala, jota tavataan suurimmassa osassa pohjoista Euraasiaa ja Pohjois-Amerikkaa. Se on elinvoimainen laji, joka on levinnyt laajalle alueelle ja tulee toimeen monenlaisissa järvissä ja joissa sekä vähäsuolaisessa Itämeressä. Luonnossa hauet voivat elää 30-vuotiaiksi, ja suurimmat naaraat ovat enintään 20-kiloisia, äärimmäisen harvoin yli 25 kg. Hauki on petona opportunisti, ja se syö käytännössä sitä kalaa, jota on parhaiten saatavilla.

Sisu 1.3, lempinimeltään Hauki, tuo mukanaan täydennystä jo olemassa oleviin toiminnallisuuksiin, mutta rakentaa myös pohjaa opiskelijan henkilökohtaisen rakenteen kokonaisuudelle (Hero). Jos lähdemme liikkeelle tuosta Herosta, niin Sisuun ollaan rakentamassa toiminnallisuutta, jossa hallintohenkilö voi luoda opiskelijalle henkilökohtaisen rakenteen, jossa ovat kaikki ne opinnot, jotka opiskelijan tulee suorittaa voidakseen valmistua tutkinto-ohjelmastaan. Hauki-versiossa rakennamme sille pohjia, mitään näkyvää Sisuun ei siitä vielä siis tule.

Opintoluonnos, joka on opiskelijan oma ehdotus joko henkilökohtaisesta suorituksesta tai sisällytettävästä osaamisesta, yhdistetään Hauki-versiossa jo olemassa oleviin henkilökohtaisen suorituksen ja sisällyttämisen hakuprosesseihin. Tämän jälkeen opiskelija voi ehdottaa opintosuunnitelmaansa tehdyn opintoluonnoksen perusteella suoritusta (suoritettu tai hyväksiluettu osaaminen) ja hallinnossa hakemukselle voidaan antaa päätös. Hyväksytystä hakemuksesta syntyvä suoritus korvaa rakenteessa olevan opintoluonnoksen.

Myös opetukseen ilmoittautumisen kehitys jatkuu Hauessa. Vastuuopettaja näkee ennusteen siitä, mihin opetusryhmiin opiskelijat ovat ilmoittautumislaskennassa sijoittumassa. Samalla hän näkee, mitkä opetusryhmät ovat suosittuja.  Vastuuopettaja voi muokata opiskelijan ryhmätoiveita ja myös vahvistettuja opetusryhmiä. Opiskelija näkee jo ilmoittautumisaikana, mihin opetusryhmään hän on päätymässä ja voi siten helpommin suunnitella lukujärjestystään.

Ennen kuin aloitimme uusimman version työt, odotimme jännityksellä, millainen vonkale se sieltä saadaan haaviin. Saadaanko pelkkä alamittainen hauenpoikanen, vai vanha Haukivaari. Tämä kalastusreissu osoittautui varsin tulokselliseksi, mukavan kokoinen vonkale saatiin pyydykseen.

Kevätterveisin, Katja

Ps. Ja tulihan se toteutuksen kautta viestiminenkin valmiiksi tähän Haukeen. Eli hallintohenkilö voi  rajata toteutukseen ilmoittautuneista opiskelijoista joukon väkeä ja lähettää heille Sisussa viestiä, tai ottaa csv-tiedoston Sisusta pihalle toteutukseen ilmoittautuneista opiskelijoista. Hauki oli isompi kuin muistinkaan.

Kuha on pieni

Sisussa helpotetaan kevätlukukaudella asiakkaiden käyttöönottoa ja tehdään asiakkaille tärkeitä parannuksia, jotta käyttöönotot onnistuvat mahdollisimman jouhevasti. Ahmatiimissä (joita allekirjoittanut toisella kädellä silittää ja toisella tuuppii oikeaan suuntaan) parannuksia tehdään erityisesti kurssi-ilmoittautumishärpäkkeeseen. Sisussa kurssi-ilmoittautumisen kantava ajatus on, että opetukseen valitaan ne opiskelijat, joille opetus kuuluu eikä niitä, jotka pystyvät olemaan netin äärellä sillä nanosekunnilla, kun ilmoittautuminen aukeaa. […]

Takaisin

Sisussa helpotetaan kevätlukukaudella asiakkaiden käyttöönottoa ja tehdään asiakkaille tärkeitä parannuksia, jotta käyttöönotot onnistuvat mahdollisimman jouhevasti.

Ahmatiimissä (joita allekirjoittanut toisella kädellä silittää ja toisella tuuppii oikeaan suuntaan) parannuksia tehdään erityisesti kurssi-ilmoittautumishärpäkkeeseen. Sisussa kurssi-ilmoittautumisen kantava ajatus on, että opetukseen valitaan ne opiskelijat, joille opetus kuuluu eikä niitä, jotka pystyvät olemaan netin äärellä sillä nanosekunnilla, kun ilmoittautuminen aukeaa.

Aiemmin ilmoittautumiseen on jo tehty perusvaatimuksia (mm. voimassa oleva opiskeluoikeus, läsnäolo, opintojakson pitää olla ensisijaisessa opintosuunnitelmassa), joiden puuttuessa opiskelija ei voi tulla valituksi opetukseen. Lisäksi ilmoittautuneita on voinut priorisoida esim. tiettyyn kohderyhmään kuulumisen perusteella. Nyt kevätlukukaudella uusia ominaisuuksia ilmoittautumisessa ovat opiskelijoiden priorisoiminen tutkintoon suoritettujen opintopisteiden perusteella, lisätietokysymykset, opiskelijoiden hyväksyminen opetukseen koko ajan (ns. jatkuva ilmoittautuminen) sekä jälki-ilmoittautumisella. Lisäksi ilmoittautuneita voidaan hallinnoida entistä paremmin sekä nähdä mihin opetusryhmiin opiskelija on päätymässä. Näiden suunnittelu teknisten jamppojen kanssa se vasta hauskaa onkin!

Parametri konffataan rekursiivisesti ja boolean propagoituu document stateksi, kun endpoint kysyy paikkatietoja backendistä.

Joo, tämä oli kuvitteellinen esimerkki, mutta ymmärrätte konfuusioni.  Sen syvemmälle asiaan kaivautumatta, ilmoittautuminen on toimiva, mutta sekä tietomallillisesti että loogisesti hyvin kompleksinen systeemi. Yhtä pientä kikkulaa suunnitellessa pitäisi osata huomioida sen vaikutus sinnetännetonne, jotta koko homma pysyy ehyenä.

Myös asiakkaiden tarpeet ja priorisoinnit ovat kevään aikana eläneet, mikä ei ole suinkaan suunnittelua helpottanut. Kevätlukukaudella oli tarkoitus julkaista kaksi uutta Sisu-versiota, Sisu 1.1 ja 1.2, lellittelynimiltään Silakka ja Hauki. Käyttöönottojen tarpeista johtuen myös Kuha tulee. Veivausta on ollut siihen malliin, että todellakin, Kuha tulee, vaikkakin pieni. Version tekemiseen on ollut vähemmän aikaa kuin koskaan aiemmin. Pikku-Kuhassa tulee ilmoittautumisen parannusten lisäksi seuraavia toiminnallisuuksia: opetusajoille voi antaa tapahtumakohtaisia tietoja, ilmoittautumisaikoja ja ilmoittautumisen valintakriteerejä voi muuttaa massana, opetustarjonnasta voi tulostaa koosteen, opintoluonnoksen voi lisätä opintosuunnitelmaan ja opintojakson suorituksen voi koostaa automaattisesti.

Omat fiilikset kevään aikana ovat velloneet iloisesta hysteriasta syvämasennukseen. Helppoa ei siis ole ollut, mutta onneksi Ahmatiimi on täynnä tolkun ihmisiä ja innokkaasta (lue: saatettiin vähän ääntä korottaa ja tehdä näkymättömään pöytäkirjaan merkintöjä kunkin näkemyksestä) plänäyksestä seuraa järkeviä toimintoja. Jään odottamaan kauhunsekaisin tunnelmin ovatko (ovathan?) asiakkaat samaa mieltä. Koska Kuha tulee – hyvä ja käytettävä.

Errare Humanum Est

Ihmiset. Kohta 4 vuotta tässä hankkeessa mukana olleena tiivistän kaiken oleellisen tuohon yhteen sanaan. Projektin (tai hankkeen tai kolossaalisen monumentin) tavoite on kunnianhimoinen: uudistaa yliopistojen toiminnanohjausjärjestelmä. Se on jo itsessään valtava tavoite, puhumattakaan siitä, että oikeasti uudistamme viiden yliopiston toiminnanohjausjärjestelmän. Siis viiden. Viiden erilaisen ja viidellä eri tavalla toimivan yliopiston, joissa ziljoonissa omissa yksiköissään on […]

Takaisin

Ihmiset.

Kohta 4 vuotta tässä hankkeessa mukana olleena tiivistän kaiken oleellisen tuohon yhteen sanaan. Projektin (tai hankkeen tai kolossaalisen monumentin) tavoite on kunnianhimoinen: uudistaa yliopistojen toiminnanohjausjärjestelmä. Se on jo itsessään valtava tavoite, puhumattakaan siitä, että oikeasti uudistamme viiden yliopiston toiminnanohjausjärjestelmän. Siis viiden. Viiden erilaisen ja viidellä eri tavalla toimivan yliopiston, joissa ziljoonissa omissa yksiköissään on kullakin omat sääntönsä, käytäntönsä ja periaatteensa. Ja tulevaisuudessa mukana on vielä mahdollisesti useampikin yliopisto, kun SaaS-palveluna tarjottava ohjelmisto pääsee vauhtiin.

Kommunikaation vaikeudesta kirjoitti nyt jo legendaarinen Osmo Antero Wiio (katso vaikka googlesta). Aloittaessani tässä projektissa en ollut ensimmäinen kehittäjä (enkä varmasti ole viimeinenkään), olin kehittäjä numero 7. Tämän lisäksi mukana olivat suuri päällikkö Pekka sekä 4-5 domain-osaajaa/tuoteomistajaa.

Tässä pienessäkin porukassa kommunikaation haasteet tulivat ilmi. Kommunikaatiopolkuja oli lukuisia. Väärinkäsitykset olivat päivittäisiä.


Kun yhtälöön liitetään hyvin pitkältä ajalta yliopistojen historiaa (reilusti yli 400 vuotta) ja perinteisesti hyvin vapaat ja moninaiset toimintatavat, voitte varmasti kuvitella tilanteen haastavuuden. Pelkästään suunniteltavan toiminnallisuuden kielen ja sanaston opettelu vie kehittäjältä muutaman viikon. Tämän jälkeen on vihdoin mahdollista ymmärtää, mistä kollegat itseasiassa väittelevät. Tuoteomistajien taustat eri yliopistoissa yhdistettynä voimakkaaseen tahtoon uudistaa vanha systeemi oli hieno sosiaalisen kokeilun laboratorio. Suunnittelun ja prosessien viilauksen toimintatapojen seurauksena pääkokoushuoneemme nimettiinkin Huutohuoneeksi.

Tiimin Scrum Masterina vastuullani olikin sovittaa ihmiset yhteen niin, että jokainen koki olevansa tärkeä ja pystyvänsä tuomaan oman ammattitaitonsa täysimääräisesti mukaan.


Tässä vaiheessa kuvioon tuleekin mukaan ihmisten hienous. Me kaikki olemme kykeneväisiä (ainakin pääsääntöisesti, vaikka joskus vasta seuraavana päivänä) rationaaliseen dialogiin, jossa kuunnellaan toista ja ollaan valmiita kompromisseihin. Oma osuuteni tässä oli nimenomaan eri köysien yhteen solmiminen, jotta voisimme vetää sitä samaa köyttä ja lopullisena tavoitteena oli, että vetäisimme sitä vielä samaan suuntaan. Tässä olemme jo hyvin lähellä tavoitetta.

Olen lyhyellä ATK-urallani (~19 vuotta) tullut täysin vakuuttuneeksi siitä, että ATK-hommeleissa suurin ja tärkein tekijä on ihminen. Ihminen on käyttäjä, tekijä, määrittelijä, subjekti ja myös objekti. Tässä projektissa on pelkästään minun aikanani ollut kehittäjiä ja suunnittelijoita yli 55 kappaletta (unohtamatta tuoteomistajia ja muita organisaation tärkeitä toimijoita!). Kaikki ovat tuoneet oman osansa tähän mielestäni onnistuneeseen projektiin. Yhdistävä tekijä on aina ollut yhteisen suunnan löytäminen sekä yhdessä ponnistelu. Se ei ole aina helppoa, joskus on poimittu tietokoneita roskakorista ja useammin kuin kerran on pyydetty anteeksi omaa käytöstä.

Errare humanum est, mutta viisas ihminen oppii virheistään ja yhdessä olemme enemmän kuin osiemme summa.

20000 tikettiä ja 60 kehittäjää

Tammikuun loppupuolella saavutimme jonkinlaisen virstanpylvään, kun keskiviikkona 23.1.2019 syntyi kahdeskymmenestuhannes kehitystiketti, virallisesti OTM-20000. Tiketti syntyi vähän ennen klo 13 ja oli kovasti odotettu. Samana päivänä juhlistimme sekä tiketin syntyä, että meitä kaikkia Sisun kehityksessä mukana olleita henkilöitä. Pysähdyimme hetkeksi muistelemaan jokaista kehittäjää Sisun alkuhetkistä lähtien ja tämä lukumäärä todella on jo 60. Osa on viipynyt […]

Takaisin

Tammikuun loppupuolella saavutimme jonkinlaisen virstanpylvään, kun keskiviikkona 23.1.2019 syntyi kahdeskymmenestuhannes kehitystiketti, virallisesti OTM-20000. Tiketti syntyi vähän ennen klo 13 ja oli kovasti odotettu.

Samana päivänä juhlistimme sekä tiketin syntyä, että meitä kaikkia Sisun kehityksessä mukana olleita henkilöitä. Pysähdyimme hetkeksi muistelemaan jokaista kehittäjää Sisun alkuhetkistä lähtien ja tämä lukumäärä todella on jo 60.

Osa on viipynyt Sisun parissa pidempään, osa vähemmän aikaa. Mutta jokainen on oman kädenjälkensä Sisun painanut. Ihan mahtavan iso ja omanlainen sakki meitä on ollut ja on edelleen. Sisu on tarvinnut meitä jokaista.

Tällä hetkellä toimistolle saapuu päivittäin 14 konsulttia ja 8 omaa kehittäjää, 7,5 asiantuntijaa ja 2,5 hallintohenkilöä. Kehittäjissä on koodareita, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja testaajia varmistamassa, että tulosta syntyy ja että se on laadukasta. Asiantuntijat huolehtivat, että asiakkaiden tarpeet tulevat kehittäjien tietoon, että se on toteuttamiskelpoista ja tietoa on asiasta tarpeeksi. Hallinnossa huolehditaan siitä, että resursseja kehittämiseen on riittävästi ja omistajat ovat kartalla missä mennään. Asiakkaat puolestaan varmistavat, että tarpeet tulevat Funidatan tietoon ja Sisu kasvaa ja kehittyy haluttuun suuntaan.

Tänään, torstaina 14 helmikuuta, on Sisun kehittämisen tiketti numero OTM-20164 menossa. Saapa nähdä, koska tiketti numero OTM-30000 näkee päivänvalon.

Hyvää ystävänpäivää!

Silakka on parvikala

Wikipedian mukaan silakka eli haili (Clupea harengus membras) on parvikala, Itämeressä elävä sillin alalaji. Silakka on tavallisesti 14–18 cm pitkä, joskus jopa 30–35 cm. Normaalikokoinen silakka painaa 30–100 grammaa. Tämä pienehkö kala on vuoden 2019 ensimmäisenä ilmestyvän Sisu-version rakas lempinimi. Versionimistä käytiin jälleen intohimoinen keskustelu, myös niiden tarpeellisuudesta. Lähinnä nämä versionimet helpottavat meitä työssämme miettiessämme mitä missäkin […]

Takaisin

Wikipedian mukaan silakka eli haili (Clupea harengus membras) on parvikala, Itämeressä elävä sillin alalaji. Silakka on tavallisesti 14–18 cm pitkä, joskus jopa 30–35 cm. Normaalikokoinen silakka painaa 30–100 grammaa.

Tämä pienehkö kala on vuoden 2019 ensimmäisenä ilmestyvän Sisu-version rakas lempinimi. Versionimistä käytiin jälleen intohimoinen keskustelu, myös niiden tarpeellisuudesta. Lähinnä nämä versionimet helpottavat meitä työssämme miettiessämme mitä missäkin ajanhetkessä tulisi asiakkailla olla käytettävissä. Mutta myös asiakkaiden kanssa keskustellessamme olemme huomanneet, että he suhtautuvat näihin pääsääntöisesti positiivisesti. Yleensä lämmöllä tai hilpeydellä, joskus jopa odottaen. Tämän vuoden versioiden nimiä arvuuteltiinkin kilvan ja ensimmäisen versionimen kuuleminen aiheutti kohtalaisesti hilpeyttä.

Jyväskylän yliopiston tuotantokäyttöönotto laajenee syksyllä 2019 ja kevään versiot tähtäävät varmistamaan Jyväskylän käyttöönoton onnistumisen. Siispä keväällä tähtäämmekin parantamaan ja laajentamaan jo olemassa olevia toiminnallisuuksia. Silakan fokuksessa ovat opiskelijan ohjauksen toiminnallisuudet, toteutuksien rakenteet, ilmoittautumiset sekä ryhmä-toiminnallisuus. Ohjaukseen on tavoitteena toteuttaa ohjaajalle näkymä opiskelijan ajoitustietoon, toteutuksissa rakennellaan mm. aikasarjojen poikkeuksia, ilmoittautumisissa lisätään ilmoittautumisiin priorisointisääntöjä ja rakennellaan ilmoittautumisten lisätietokysymyksiä ja ryhmissä tuumitaan, miten saadaan luotua automaattisesti päivittyviä ryhmiä (ns. dynaamiset ryhmät).

Silakkalautasella on siis tarjolla uusia toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat asiakkaiden käyttöönottojen laajentamisen. Silakkaa valmistelemassa on meillä täällä iso joukko kehittäjiä, asiantuntijoita, testaajia, piirtäjiä jne. Tästä joukosta onkin tarinaa seuraavassa blogipostauksessamme ystävänpäivän kunniaksi.

Mukavaa lumista helmikuun alkua!

MAJAVA kykenee kaatamaan täysikasvuisen puun

Wikipedia kertoo, että Majavat (heimo Castoridae) ovat isoja, litteähäntäisiä, ruskeaturkkisia jyrsijöitä. Ne kokoavat kaatamistaan puista patoja ja asuvat ja hankkivat ruokaa näin rakentamistaan tekoaltaista. Majavat ovat norsujen (ja ihmisen) lisäksi ainoita eläimiä, jotka pystyvät kaatamaan täysikasvuisen puun. Majava on mielestäni Funidatan (ja OTM-hankkeen) suurin ponnistus. Matkalla on kieltämättä ollut paljon haasteita ja suuria ratkaistavia asioita, […]

Takaisin

Wikipedia kertoo, että Majavat (heimo Castoridae) ovat isoja, litteähäntäisiä, ruskeaturkkisia jyrsijöitä. Ne kokoavat kaatamistaan puista patoja ja asuvat ja hankkivat ruokaa näin rakentamistaan tekoaltaista.

Majavat ovat norsujen (ja ihmisen) lisäksi ainoita eläimiä, jotka pystyvät kaatamaan täysikasvuisen puun.


Majava on mielestäni Funidatan (ja OTM-hankkeen) suurin ponnistus. Matkalla on kieltämättä ollut paljon haasteita ja suuria ratkaistavia asioita, mutta kaikki fokus on kuitenkin koko ajan ollut kohti tätä hetkeä ja tätä versiota.  Ja nyt se sitten on käsillä. Majavaan kootaan kaikki se, mitä ollaan matkan varrella saatu valmiiksi ja kasataan siitä toimiva ja kaunis kokonaisuus.

Mitäpä uutta se Majava sitten pitää sisällään? Majavassa Sisuun on toteutettu sivuainetoiminnallisuus, josta Sisussa käytetään nimitystä ”opiskeluoikeutta laajentava valinta”. Nyt opetusta tarjoavat yksiköt kykenevät lisäämään tiedon opintokokonaisuuksille, että niitä tarjotaan myös sivuaineina. Rakenteessa puolestaan voidaan kertoa, että tästä kohtaa opiskelijoille tulee tarjolle vain sivuaineita. Opiskelija pystyy hakemaan itselleen opintosuunnitelmaansa sivuaineita ja vahvistamaan niitä opiskeluoikeuteensa. Nyt siis määrittelemällä  opintokokonaisuuksia sivuaineiksi yliopistot saavat tietoonsa omat sivuainekokonaisuutensa, sivuaineopiskelijansa ja myös sivuaineopintojen tilanteen.

Lisäksi Majavaan valmistuu opintosuunnitelmaan perustuvan opiskeluajan lisäaikahaun kokonaisuus. Valmistumattomalle opiskelijalle kerrotaan opiskeluoikeuden viimeisen lukukauden käynnistyessä opiskeluajan päättymisestä ja kehotetaan hakemaan lisäaikaa.

Opiskelijaa ohjataan täydentämään opintosuunnitelmansa kuntoon ja ajoittamaan suunnittelemansa suorittamattomat opinnot oikein.


Tämän jälkeen opiskelija voi täyttää lisäaikahakemuksen ja lähettää sen. Hallinto saa tiedon hakemuksesta, näkee koostetusti opiskelijan tiedot, opiskeluajan kulun, opintopistekertymät, opiskelijan valmistumissuunnitelman ja kykenee tietojen pohjalta ratkaisemaan hakemuksen. Hyväksytty hakemus pidentää automaattisesti opiskeluaikaa myönnetyn lukukausimäärän verran.

Opintojen formaalien esitietojen (eli vaadittujen opintosuoritusten) kokonaisuus valmistui myös. Esitietovaatimus on nyt mahdollista asettaa opinnoille ja ottaa käyttöön toteutuksiin ilmoittautumisissa.

Yliopistot voivat lisätä käyttämänsä tietojen luovutusehdot Sisuun ja opiskelija voi ilmoittaa niiden avulla suostumuksensa tietojensa luovutukseen. Lisäksi opiskelija voi ilmoittaa halustaan salata käyttöliittymässä näkyvistä tietyt yhteystietonsa. Tällöin oletuksena opiskelijan yhteystiedot suojataan käyttöliittymässä näkyvistä silloinkin, kun henkilöllä on riittävät käyttöoikeudet. Opiskelijan tietoja (henkilötiedot, yhteystiedot, luovutusehdot) näytetään oletuksena hallinto-, ohjaus- ja opetushenkilökunnalle vain suppeasti, edellyttäen tietysti että henkilöllä ylipäätään on mitään linkkiä opiskelijaan (ohjaaja, opettaja tms.). Opiskelijan laajempien tietojen katselu vaatii aina vielä erillisen käyttöoikeuden.

Lukuvuosi-ilmoittautumiskokonaisuudessa yliopistot voivat asettaa omat lukuvuosi-ilmoittautumisaikansa Sisuun. Näitä tietoja käytetään ilmoittautumisajan päättyessä ilmoittautuneiden laiminlyönnin vaikutusten asettamiseen opiskeluoikeuksille.  Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuus asetetaan yliopistoissa koulutustyyppikohtaisesti ja ilmoittautumisaika ja sen vaikutukset koskevat vain niitä opiskeluoikeuksia, jotka on asetettu lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisiksi.

Pääkäyttäjätkin saavat Majavassa lisää näkymiä itselleen. Pääkäyttäjät saavat kokonaan uuden näkymän, jossa he voivat katsoa teknisen käyttöoikeuden näkökulmasta, keillä kaikilla kyseinen oikeus on ja minkä roolin kautta se on myönnetty ja mihin rooleihin kyseinen tekninen käyttöoikeus on kiinnitetty. Ja henkilöiden käyttöoikeusnäkymään saadaan lisä infoa, kun henkilön vastuuroolitietoihin täydennetään opintojen ja toteutuksien tietoja.

Ja kirsikkana kakussa on opiskelijan valmistumisen kokonaisuus, joka pitää sisällään sekä valmistumisen, pätevyydet ja tutkintotodistuksen liitteineen. Kun opiskelija on suorittanut tutkinto-ohjelmansa opinnot antaa Sisu notifikaation opiskelijalle siitä, että hän voi hakea valmistumista.

Opiskelija voi täyttää valmistumispyynnön ja lähettää sen käsiteltäväksi. Kun kyseessä on alempi korkeakoulututkinto, pyydetään opiskelijaa täyttämään samalla valtakunnallinen Kandipalaute-kysely.

Tehdystä pyynnöstä lähetetään notifikaatio asianmukaiselle henkilölle ja kun henkilöllä on riittävät käyttöoikeudet, kykenee hän käsittelemään hakemuksen, sekä kirjaamaan tutkinnon yhteydessä opiskelijalle syntyneet pätevyydet ja kelpoisuudet. Tutkintotodistus liitteineen luovutetaan opiskelijalle hänen valitsemallaan tavalla ja opiskelijan opiskeluoikeus päätetään tutkinnonsuorituspäivään.

Majava on siis iso jyrsijä, ja meillä se on tosi iso. Mukavaa Majavan odotusaikaa kaikille!